Fagområder

Våre advokater holder høy etisk standard, og drives av sterk faglig motivasjon. Vi har erfaring og kunnskap som dekker de fleste rettsområder, og alle oppdrag blir behandlet av en spesialist med teoretisk og praktisk erfaring fra det aktuelle rettsområdet.

John Carter | Justicia Webflow Template

Rudi Mikal Christensen

Advokat/partner
Harstad

954 12 025
Austin Burton | Justicia Webflow Template

Morten Dragvik Elvevoll

Advokat/partner
Harstad

982 39 647
William Norries | Justicia Webflow Template

Tove Julin Pettersen

Advokat/partner
Harstad og Tromsø

918 24 554
Ray Jackson | Justicia Webflow Template

Eli Øverås

Advokat/partner
Tromsø

934 80 803

Få hjelp

Vi tar saker med fri rettshjelp, herunder fritt rettsråd og fri sakførsel. I henhold til lov om fri rettshjelp  er det bestemte sakstyper som er omfattet, samt at det for en stor del skal foretas en økonomisk behovsprøving.

Regler for fri rettshjelp