Vi hjelper deg med blant annet

  • Skatt for personer
  • Skatt for selskap
  • Merverdiavgift
  • Eiendomsskatt
  • Arv og generasjonsskifte

Vi har som mål ved rådgivning innenfor skatte- og avgiftsrettens område å gi konstruktiv og effektiv rådgivning til klienter som vurderer å gjennomføre selskapsrettslige eller privatrettslige transaksjoner, herunder kjøp og salg av virksomheter, fisjoner og fusjoner, generasjonsskifte mv. Vi bistår skattytere i dialog med Skatteetaten både ved bokettersyn og avklaringer av rettslige spørsmål.

KONTAKT OSS

Vi behandler alle henvendelser med full konfidensialitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.