Arbeidsrett

Vårt firma representerer både arbeidsgiver og arbeidstaker. Vår samlede kompetanse dekker alle områder innen arbeidsretten. Mer detaljert omfatter vår bistand bl.a. følgende spørsmål og problemstillinger

Les mer om eiendomsmegling.

Vi hjelper deg med blant annet

  • Arbeidsavtaler
  • Arbeidskonflikter
  • Oppsigelse og avskjed
  • Omstilling og nedbemanning
  • Varsling
  • Diskriminering
  • HMS og arbeidsmiljø
  • Pensjoner
  • Trygderettslige spørsmål i forbindelse med arbeidsforhold

Utarbeidelse og forhandling av arbeidsavtaler:

En arbeidsavtale danner grunnlaget for arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er derfor viktig at den er godt utformet og tar hensyn til begge parters interesser. Vi kan bistå med å utarbeide og forhandle frem arbeidsavtaler som ivaretar både arbeidsgivers og arbeidstakers behov og ønsker. Dette inkluderer blant annet spørsmål om lønn, arbeidstid, ferie og andre viktige detaljer.

Løsning av arbeidskonflikter

Konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan oppstå i ulike sammenhenger og ha ulike årsaker. Det kan være konflikter om for eksempel arbeidsforholdets vilkår, oppsigelse, avskjed eller diskriminering. Våre advokater har lang erfaring med å håndtere arbeidskonflikter og kan bistå med å finne gode løsninger for begge parter. Vi legger vekt på å finne en minnelig løsning der det er mulig, men kan også føre saker for retten når det er nødvendig.

Oppsigelse og avskjed

Oppsigelse og avskjed er sensitive saker som krever grundig saksbehandling og juridisk kompetanse. Vi kan bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning og juridisk bistand i slike saker. Vi legger vekt på å finne gode og forsvarlige løsninger for begge parter, og kan bistå både med forhandlinger og rettssaker.

Omstilling og nedbemanning

Omstilling og nedbemanning kan være utfordrende både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi kan bistå med å utarbeide planer og prosedyrer for omstillingsprosesser, samt gi råd og veiledning om hvilke lover og regler som gjelder. Våre advokater har også lang erfaring med å håndtere nedbemanningsprosesser og kan bistå med å finne gode løsninger for deg.

KONTAKT OSS

Vi behandler alle henvendelser med full konfidensialitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.