Vi hjelper deg med blant annet

  • Stiftelse av selskaper
  • Fusjon og fisjon
  • Egenkapitaltransaksjoner
  • Kjøp og salg av virksomheter
  • Aksjonæravtaler
  • Aksjonærkonflikter
  • Styreansvar
  • Generasjonsskifte

Vårt firma har lang og omfattende erfaring med selskapsrett. Vi bistår privatpersoner og selskaper av alle størrelser med løpende rådgivning, transaksjoner, restruktureringer og tvisteløsning. Vi bistår fra oppstart av selskaper, i selskapenes livsløp og avvikling. Vår rådgivning gis både til selskapenes styrer og ledelse, eiere/aksjonærer, samt andre interessenter.

Flere av våre advokater har også styreverv i ulike selskaper og stiftelser.

Våre advokater har også lang erfaring med forhandlinger og prosedyre innenfor selskapsrettens område

KONTAKT OSS

Vi behandler alle henvendelser med full konfidensialitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.