Eiendom

Advokatfirmaet FINN AS har advokater med lang erfaring innenfor alle typer eiendomsoverdragelser, og vi bistår både private og næringsdrivende. . Vi vil alltid sørge for partene opplever den nødvendige sikkerhet og trygghet i de eiendomsoverdragelsene hvor vi er megler/ mellommann.

Les mer om eiendomsmegling.

Vi hjelper deg med blant annet

 • Boligtvister
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Plan- og bygningsrett
 • Eiendomsutvikling
 • Jordskifte, odel og tomtefeste
 • Husleie
 • Naborett
 • Borettslag og sameier
 • Bustadoppføring
 • Seksjonering
 • Rettigheter (servitutter)
 • Skatt- og mva. spørsmåltilknyttet eiendom
 • Forhandlinger

Advokatfirmaet FINN AS er totalleverandør av juridisketjenester innenfor eiendom. Vi bistår derfor både privatpersoner og profesjonelle aktører. Eiendom er et omfattende og komplekst rettsområde og derfor har firmaet en stor faggruppe bestående av dedikerte og erfarne advokater som til sammen dekker samtlige rettsforhold innenfor eiendom.

Visste du at de de fleste privatpersoner har rettshjelpsdekning i sine innbo- og boligforsikringer, og som kan benyttes i de aller fleste tvister som omhandler eiendom.  

KONTAKT OSS

Vi behandler alle henvendelser med full konfidensialitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.