Vi hjelper deg med blant annet

  • Kjøp og salg
  • Håndverkertjenester
  • Forbrukerkjøp

Vi har et godt team med bred kompetanse og erfaring innenfor forbruker- og markedslovgivningen. Vi tilbyr rådgivning om alle aspekter ved kjøpsavtaler, fra avtaleinngåelse til reklamasjoner på varer og tjenester. Alle type juridiske spørsmål som er relevante både for privatpersoner og næringsdrivende, er aktuelle for oss, og vår bistand. Vi håndterer også saker for domstolene, eller andre utenrettslige tvisteløsningsorganer.

I saker om varer og tjenester, er det ofte aktuelt å undersøke hvorvidt tvistegjenstanden omfattes av en forsikring som tilbyr retthjelpsdekning. En slik ordning bidrar til å dekke advokatkostnader, og om ønskelig bistår vi med søknad om forsikringsdekning.

KONTAKT OSS

Vi behandler alle henvendelser med full konfidensialitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.