Arv og dødsboskifte

Les mer om eiendomsmegling.

Vi hjelper deg med blant annet

  • Opprettelse av testament
  • Testamentsfullbyrder
  • Gjennomføring av generasjonsskifte
  • Rådgivning ved arveplanlegging, herunder arveforskudd og pliktdelsarv
  • Gjennomføre dødsboskifter
  • Rådgivning ved uskifte

Arv og dødsfall leder ofte til mange spørsmål for de etterlatte. Reglene for hvordan arven skal fordeles avhenger av flere forhold, blant annet din familiesituasjon. Selv om fordelingen av arv er lovbestemt, har man også mulighet til å tilpasse sin arv gjennom et testament.

Når en ektefelle eller samboer går bort, har gjenlevende ofte rett til å sitte i uskifte. Det betyr at du overtar hele eller deler av førstavdødes formue og dermed utsetter arveoppgjøret til avdødes arvinger. Noen ganger kan det være lurt for gjenlevende å heller skifte. Da gjør man opp med avdødes arvinger med en gang.

Et arveoppgjør kan enten gjennomføres som et privat skifte eller offentlig skifte. Våre advokater har lang erfaring med å bistå arvinger i forbindelse med private dødsboskifter. Senioradvokat Julie Opgård Olsen er fast bostyrer hos Midtre Hålogaland tingrett for offentlige dødsboskifter.

For spørsmål om fremtidsfullmakt,se her.

KONTAKT OSS

Vi behandler alle henvendelser med full konfidensialitet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.