⬅ Gå tilbake

Morten Dragvik Elvevoll

Daglig leder og Advokat/partner

Morten Dragvik Elvevoll har vært partner i Advokatfirmaet FINN AS siden august 2008.

Elvevoll har lang og bred erfaring innenfor det meste som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, eiendomsmegling, oppgjørsoppdrag, nabotvister, husleierett, seksjonering av boliger og næringseiendommer, generell rådgivning, etablering av borettslag, tomtefeste, tomtefradelinger, tingsrett og ekspropriasjon m.m.

Elvevoll har også betydelig erfaring innen barnerettslige emner som fast bosted og samvær. Han har de siste årene prosedert en rekke slike saker for tingrett og lagmannsrett. Erfaring med ektefelleskifter, dvs. økonomisk oppgjør ifm. skilsmisser. Tilsvarende erfaring har Elvevoll hva gjelder samboere og økonomisk oppgjør ifm. samlivsbrudd. Erfaring innenfor arverettslige problemstillinger, herunder arveplanlegging. Elvevoll har dessuten en rekke ganger bistått klienter ifm. dødsboskifte, enten som advokat for en eller flere av arvingene, eller som privat oppnevnt bostyrer.

Arbeidsområder

Arbeidserfaring

2008 – d.d Advokat / Partner, Advokatfirmaet FINN AS

2007 – 2008 Advokat, Advokat Morten D. Elvevoll AS

2006 – 2007 Advokat, Codex Advokat Harstad AS

2004 – 2006 Advokatfullmektig Codex Advokat Harstad AS

2002 – 2004 Juridisk rådgiver, Skifte eiendom (Forsvarsbygg)

2000 – 2002 Jurist, Forsvarsbygg

1999 – 2000 Jurist, Prosjekt sammenbinding skytefeltene Mauken og Blåtind (Forsvarsbygg)

Utdanning

1993 – 1999 Universitetet i Tromsø Cand. jur.

1990 – 1992 Høyskolen i Harstad Høyskolekandidat, Økonomi og administrasjon

Publikasjoner

Verv og lignende

Diverse styreverv