Eiendomsmegling

Advokatfirmaet FINN AS har advokater med lang erfaring innenfor alle typer eiendomsoverdragelser, og vi bistår både private og næringsdrivende.

Partene i eiendomstransaksjon bør alltid bistås av en tredjeperson for gjennomføring av en eiendomsoverdragelse som også omfatter et økonomisk oppgjør.

Og i de aller fleste tilfeller vil en bank kreve dette dersom hele eller deler av kjøpesummen skal lånefinansieres.

Vi vil alltid sørge for partene opplever den nødvendige sikkerhet og trygghet i de eiendomsoverdragelsene hvor vi er megler / mellommann.

Vår spesialister på eiendomsoverdragelser oppfyller selvsagt de lovbestemte krav til sikkerhetsstillelse og kompetanse.  

For privatpersoner formidler vi eierskifteforsikring