⬅ Gå tilbake

Tove Julin Pettersen

Advokat / Partner

Advokat Tove Julin Pettersen har vært ansatt i Advokatfirmaet FINN AS siden august 2010. Fra januar 2015 er hun også partner.

Advokat Tove Julin Pettersen har lang og bred erfaring innen flere områder som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, plan- og bygningsrett, jordskifte/rettigheter i fast eiendom, husleierett, mm. Pettersen har også særskilt kompetanse innen skatterett etter mange års erfaring fra Skatteetaten.

Pettersen oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkursbo, og jobber med insolvens og restrukturering. I tillegg har Pettersen prosedert en rekke saker innen bl.a. arbeidsrettens og trygderettens område.

Arbeidsområder

Arbeidserfaring

2015 – d.d Advokat/partner, Advokatfirmaet FINN AS

2012 – 2015 Advokat, Advokatfirmaet FINN AS

2010 – 2012 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet FINN AS

2008 – 2010 Underdirektør, Skatt nord, Harstad

2005 – 2008 Skattejurist, Troms fylkesskattekontor, Tromsø

2001 – 2005 Skattejurist, Troms skattefogdkontor, Tromsø

2000 – 2001 Juridisk konsulent, Kemneren i Bodø, Bodø

2000 – 2000 Saksbehandler, Tromsø flyktning- og innvandrerkontor, Tromsø

Utdanning

01/2006 – 06/2006, Høgskolen i Buskerud, Grunnleggende regnskap

01/2002 – 06/2002, Universitetet i Tromsø, Prosjektledelse

1993 – 1999, Universitetet i Tromsø, Cand. jur

Publikasjoner

Verv og lignende