⬅ Gå tilbake

Bjørn Schultz Eilertsen

Advokat

Bjørn Schultz Eilertsen har vært ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet FINN AS siden august 2022. F.o.m. Desember 23 som fast advokat. Eilertsen arbeider særlig med selskaps-, kontrakts-, pengekravs- og erstatningsrett. Fra mastergradsstudiet i rettsvitenskap har han spesialfag i selskapsrett og skatterett. Fra bachelorgradsstudiet i økonomi og administrasjon har han spesialfag i logistikk.

Arbeidsområder

Arbeidserfaring

12.2023         Fast advokat i Advokatfirmaet FINN AS

2022 – 2023 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet FINN AS

2020 – 2022 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kvasstind AS

Utdanning

2015-2020 Universitetet i Tromsø – Mastergrad i rettsvitenskap

2012-2015 Universitetet i Tromsø campus Narvik (tidl. Høgskolen i Narvik) – Bachelorgrad i økonomi og administrasjon

Publikasjoner

Masteroppgave:

Rettsvirkningene av internasjonal konkurs i Norge

Bacheloroppgave:

Bedriftsetablering

Verv og lignende