⬅ Gå tilbake

Geir Olav Pedersen

Advokat / Partner

Geir Olav Pedersen har vært ansatt i Advokatfirmaet FINN AS siden høsten 2017, fra januar 2020 er han også partner. Pedersen har bakgrunn fra Skattefogden i Troms, Brønnøysundregistrene og Forsvarsbygg. I 2005 begynte han som advokat og etablerte etter hvert sitt eget advokatfirma. Som advokat har han lang erfaring fra rettsområdene fast eiendom, barnerett/barnevernrett, familie/arv/skifte og strafferett som forsvarer og bistandsadvokat. Pedersen er oppnevnt som fast forsvarer for Midtre hålogaland tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Pedersen har også:

  • Erfaring med juridisk bistand for næringslivet, spesielt på det selskapsrettslige området.
  • Erfaring innen tvangsinndrivelse, seksjonering, ekspropriasjon/eiendomstransaksjoner, herunder oppgjør mellom kjøper og selger.
  • Omfattende prosedyreerfaring fra fylkesnemnd, kontrollkommisjon, tingretter og lagmannsrett i bl.a straffesaker og barne-/barnevernssaker.

Arbeidsområder

Arbeidserfaring

2020 – d.d. Partner i Advokatfirmaet FINN AS

2019 – 2019 Senioradvokat i Advokatfirmaet FINN AS

2017 – 2019 Advokat i Advokatfirmaet FINN AS

2009 – 2017 Advokat og innehaver av Advokat Geir Olav Pedersen

2005 – 2009 Advokatfullmektig, senere advokat i Advokatfirmaet Edvardsen AS

1999 – 2005 FBT/Forsvarsbygg

1997 – 1999 Brønnøysundregistrene, Næringsavd.

1994 – 1997 Skattefogden i Troms

Utdanning

1988 – 1993, Universitetet i Tromsø, Cand. Jur.

Publikasjoner

Verv og lignende

Diverse styreverv i næringsliv, frivillige organisasjoner