SAMBOERAVTALER

En samboeravtale er en avtale mellom to samboere som sier noe om deres økonomiske forhold og fordelingen ved et eventuelt brudd.

Julie Opgård Olsen

Senioradvokat

Hvorfor bør dere opprette samboeravtale?

Et samboerskap vil opphøre en dag, enten fordi det oppstår et brudd, at samboerne gifter seg eller at en eller begge parter dør. Når dette skjer, er det viktig å ha en avtale som sier noe om det økonomiske forholdet til samboerne. Formuesforholdet mellom samboere er ikke lovregulert, slik det er for ektefeller. En samboeravtale sikrer forutberegnelighet for begge parter, både i samboerforholdet, men også etter et eventuelt brudd.

Dersom man inngår en avtale på et tidspunkt man er enige om formuesforholdet, unngår man unødige konflikter i ettertid. Ved manglende samboeravtale, kan en av partene komme skjevt ut ved det økonomiske oppgjør.

Hva bør en samboeravtale inneholde?

Samboere kan i avtalen regulere det de måtte ønske. De har avtalefrihet. Det er imidlertid noen forhold man bør regulere:

 • Bolig og fritidseiendom
  Hvem eier disse, og hva er eierandelen? Har den ene parten «skutt inn» mer i egenkapital? Hva skjer med verdiutvikling på boligene? Hvem skal dekke kostnadene til eventuelle oppgraderinger?
 • Ansvar for felles gjeld og egen gjeld
  Skal lånene fordeles likt? Hvordan skal ansvarsforholdet på lånene være?
 • Fordeling av eiendeler etter eventuelt brudd
  Skal en av partene overta boligen, eller skal den selges? Hvordan fastsettes verdien?
 • Fordeling av løpende faste utgifter
  Hvordan skal de faste felles utgifter fordeles?

Inngå skriftlig samboeravtale

En samboeravtale kan inngås både skriftlig og muntlig, men ved en muntlig avtale vil det være svært vanskelig å bevise i ettertid hva som ble avtalt. Vi anbefaler derfor at dere inngår en skriftlig avtale som signeres av begge parter.

En samboeravtale kan og bør endres underveis i samlivet, og særlig ved større endringer som for eksempel kjøp av ny bolig.

Det er viktig at avtalen er klar og at den inneholder de bestemmelser som dere ønsker å regulere. Det kan derfor være lurt å få bistand fra en advokat ved opprettelse av samboeravtale.

Fordeling etter samboers død

Det kan også være lurt å regulere hva som skal skje med deres økonomi når den ene faller fra. Dette må imidlertid reguleres i et testament, da det er det eneste gyldige dokument for fordeling av arv. Les mer om arv for samboere i vår artikkel her.