HUSLEIEFORHOLD – INNGÅELSE AV AVTALE

Når man skal inngå en husleieavtale er det flere momenter som er viktig å huske på som utleier og som leietaker. Husleieloven regulerer leieforholdet mellom leietaker og utleier. Det er viktig å huske på at det ikke kan avtales vilkår i husleieforholdet som er mindre gunstig for leietaker enn det som følger av husleieloven.

Julie Opgård Olsen

Senioradvokat

HUSLEIEKONTRAKT

En avtale om et husleieforhold kan inngås både muntlig og skriftlig, men skal settes opp skriftlig dersom en av partene krever det. Vi anbefaler at man alltid oppretter en skriftlig leiekontrakt. For å sikre at alle nødvendige opplysninger er med i husleiekontrakten, kan det være lurt å bruke en standardkontrakt som er tilpasset lovens krav, eksempelvis forbrukerrådet sin husleiekontrakt.

DEPOSITUMSKONTO

Depositumskonto sikrer at utleier ikke kan ta ut penger av kontoen uten leietakers samtykke. Depositum gir utleier en sikkerhet for eventuelle skader som oppstår i leieforholdet eller dersom leietaker ikke betaler husleie.
Husk:

  • Depositumet skal settes på en egen depositumskonto som står i leietakers navn
  • Kostnadene til opprettelse av slik konto skal betales av utleier
  • Opptjente renter på kontoen skal tilfalle leietaker

GJENNOMGANG AV HUSLEIEOBJEKTET

Begge parter, både utleier og leietaker, bør gjennomgå husrommet nøye før innflytning. Det anbefales at det tas bilder for å dokumentere boligens tilstand, skader og slitasje. Som utleier er det lettere å dokumentere at eventuelle oppståtte skader ikke forelå ved starten av leieforholdet og som leietaker kan man sikre at skader og slitasje fra tidligere leietaker ikke blir dekket av ditt depositum.

TIPS TIL UTLEIER

  • Det er alltid lurt å be om referanser fra potensielle leietakere. En kort samtale med referansene kan gi et bedre bilde av leietakerne som du potensielt skal inngå en leieavtale med.
  • Leiekontrakter kan være tidsbestemte og tidsubestemte. Tenk derfor over hva dine behov er og hvor lenge du vil leie ut. Leietaker har et sterkt oppsigelsesvern. En oppsigelse må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leietaker.
  • Det kan være veldig lurt å ha en utkastelsesklausul i leiekontrakten. Dersom leieforholdet skulle bli vanskelig eller husleien utebli, vil en utkastelsesprosess ta kortere tid enn hvis du ikke har en slik klausul. Du må søke namsmyndighetenes bistand til å avslutte leieforholdet.

TIPS TIL LEIETAKER

  • Du har som leietaker en undersøkelsesplikt. Det er derfor alltid lurt å gå på visning før du avtaler å leie en bolig. Har du ikke anledning selv, bør du få noen andre til å gå på visning for deg. Se på generell standard, om det er fukt og undersøk strømpriskostnader dersom dette ikke inngår i leien.
  • Undersøk avtalen: Er leieavtalen tidsbestemt eller tidsubestemt? Hvordan kan du si opp avtalen? Hvor lang er oppsigelsestiden? Hvilke kostnader (som strøm, TV, internett) inngår i leieprisen?