Dette bør du tenke på når du trenger juridisk hjelp.

Rudi Mikal Christensen har vært partner i Advokatfirmaet FINN AS siden april 2008. Her gir han deg sine beste råd når det kommer til juridisk hjelp.

Rudi Mikal Christensen

Advokat / Partner

1. Hvilken kompetanse er det Advokatfirmaet FINN besitter?

Advokatfirmaet FINN er et av de største advokatfirmaene i Nord-Norge, og tilbyr juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder. Når vi tar inn nye oppdrag, sikrer antall advokater og sammensetningen av individuell kompetanse at alle oppdrag blir behandlet av en spesialist med teoretisk og praktisk erfaring fra det aktuelle rettsområdet.

2. Hva er ditt beste råd til næringslivet i Nord-Norge?

Samarbeid med andre bedrifter og organisasjoner i regionen. Dette kan bidra til å styrke næringslivet samlet, samtidig som det også kan gi muligheter for å tilby et bredere spekter av tjenester og produkter, eller komme inn på nye markeder. Det er viktig å være bevisst på miljø, og sørge for at virksomheten har en bærekraftig driftsform. På sikt kan dette bidra til å øke både lønnsomheten og tilfredsheten hos kunder og ansatte.

3. Når er det lurt å involvere en advokat og hva er viktig å tenke på når du trenger juridisk hjelp?

Generelt er det best å involvere advokat tidlig i prosesser. Den kostnaden man tar gjennom dette vil som regel være langt lavere enn kostnadene dersom det allerede har blitt en rettslig konflikt. Det er viktig å huske at det finnes mange ulike advokater med ulike spesialområder. Det kan derfor være lurt å finne en advokat som har spesialkompetanse innen det området du trenger hjelp på. Videre bør man også søke å benytte en advokat med kommersiell forståelse.

Det er dessverre mange tilfeller hvor gode avtaler har blitt ødelagt av advokater som ikke evner å fokusere på de viktige betingelsene og formålene. Det er derfor viktig å være klar over hva du ønsker å oppnå med advokathjelpen, slik at du kan få rådgivning som passer dine behov og mål.

Advokat og partner RudiMIkal Christensen